Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hvordan et forløb hos Team Pesonal f.eks kunne se ud baseret på flere forskellige tidligere erfaringer fra Mette og Mariannes individuelle virksomheder (personnavnene herunder er derfor fiktive og bygger på erfaringer fra flere personer).Morten Andersen: Morten er 36 år og har været ansat som IT-ingeniør (.net udvikler) i en mellemstor IT-virksomhed. Desværre bliver virksomheden nødt til at skære ned inden for Mortens produktionsområde, hvorfor Morten, sammen med fire andre kolleger, bliver afskediget. Morten modtager i forbindelse med afskedigelsessamtalen et brev, med henvisning til mulighed for at kontakte en af konsulenterne fra Team Personal for hjælp til jobsøgning. Efter i et par dage at have sundet sig ovenpå de ærgerlige nyheder, henvender Morten sig, og et afdækkende møde bliver aftalt. Ved dette, deltager både Marianne og Mette og I fællesskab, lægger de alle tre en slagplan for videre færd. Mette er især god til at se, tilrette og arbejde med ansøgning, CV og forberede på jobsamtaler og personprofiler. Marianne er en virkelig rutineret coach og er især god til at gennemføre 'hvad skal du være når du bliver stor' samtalen, og dermed afdække karriereplanlægning.

Som planlagt, gennemfører Marianne derefter tre karriereafdækkende samtaler – sideløbende sender Morten et udkast til ansøgning og CV til Mette på mail. Morten og Mette mødes efterfølgende, og de finder det bedste look for Mortens præsentationsmateriale.
Herefter kommer det benhårde arbejde med jobsøgningen. Heldigvis kan Morten dokumentere en temmelig rig erfaring inden for sit område, og der er på tidspunktet en stor efterspørgsel efter hans kompetencer, så han skal kun udsende 17 ansøgninger, have seks coachingsessioner og gennem to jobsamtaler, før stillingen er landet. Tillykke til Morten!

Udgift for Mortens tidligere virksomhed: 8.500 kr.

Udbytte for Morten: Nyt job, hurtigt. Karriereafdækning med inspiration og hjælp til at lægge negativitet og ærgrelse over mistet job bag sig. Strømlinet til at komme igennem – også den første – jobsamtale på bedst mulig vis. Altså bliver der ikke spildt dyrebare jobsamtaler på manglende forberedelse og fokus.

Udbytte for Mortens tidligere arbejdsgiver: Morten kontraopsage og standsede i jobbet en måned før opsigelsen udløb. Derfor sagde virksomheden på bedste vis farvel til en medarbejder der ikke længere var motiveret for at løfte fremadrettet. Og dette med god samvittighed og social ansvarlighed.Lissie Hansen arbejder hos en ejendomsmægler og de skal skære ned, men har endnu ikke udpeget de personer, der skal afskediges. Lissie har længe gået med et ønske om noget andet, men er ikke helt klar over om hun har modet til at spinge fra en sikker stilling og forfølge sine drømme. Hun er dog begyndt mere og mere at tænke over dette. Da hun desværre er en af dem, der bliver afskediget, beslutter hun sig for at tale med sin arbejdsgiver om sine spekulationer. Lissie og hendes arbejdsgiver bliver enige om at de begge kan tage afsked med hinanden på en god måde ved, at hun hos Team Personal får støtte til at finde en ny karrieremulighed og et nyt job.

Lissie starter hos Team Personal, hun møder Mette og Marianne og de aftaler sammen, hvad der skal til før Lissie vil opleve at samarbejdet mellem dem vil være en succes. Lissie giver udtryk for at hun ønsker at få afklaret hvad for en vej hun skal gå og hvilken type arbejdsplads hun i fremtiden skal satse på. Hun har i lang tid ikke været rigtig glad for sit arbejde og har følt at der ligesom manglede noget.

Lissie får, gennem en række coachingsamtaler med Marianne, indsigt i de værdier, der styrer hendes valg og også hendes motivation i arbejdslivet og med dem fastlagt undersøger hun mulighederne for et match med et nyt job hvor hun kan udleve disse værdier.

Hun arbejder videre sammen med Mette og hun får formuleret, en for hende, ny og anderledes vinklet ansøgning, der tydeligt viser hvem hun er og hvilke faglige og personlige bidrag hun kan give sin kommende arbejdsplads. Hendes CV bliver mere målrettet også andre brancher og hun skriver ansøgninger til de stillinger, hun mener matcher hendes nyfundne værdier, hun søger desuden uopfordret hos de firmaer, hvor hun føler at både hendes personlighed og hendes faglige kompetencer vil kunne passe ind.

Hun er energisk og ringer til sine potentielle nye arbejdsgivere og opsøger også firmaerne personligt (efter at have læst om dem på deres hjemmesider og prøvet at finde oplysninger på eks. linkedIn) Dette mest af alt fordi, hun eksternt, fra Team Personal, får den nødvendige opmærksomhed, støtte, anerkendelse og det vigtige fokus. Der er mange afslag og det tager tid, men hun giver ikke op. Endelig en dag er den første samtale i stand og Mette og Marianne afprøver en fiktiv jobsamtale med hende, inden hun føler sig klar til at tage til den, hun er blevet indkaldt til. Hun tager afsted motiveret, smilende og energisk.

Det går heldigvis godt og hun får stilingen. Hun skulle bruge ialt 22 timer på coaching samt tilrettelse af CV og ansøgninger samt forberedelse til jobsamtalen før stillingen var hendes.

Udgift: 18.700 kr

Hun har arbejdet hårdt, men til gengæld også fået en masse ny indsigt i sig selv som person samt sine evner til at søge og få en stilling, hun ønsker og hun vil fremover kunne tilbyde meget mere motivation og arbejdsglæde til glæde for både det nye firma og hendes nye arbejdskolleger.

Udbytte for Lissies tidligere arbejdsgiver: Lissie taler altid pænt om ejendomsmægleren for den chance, hun fik for at finde sit ønskejob, hun er klar over at det var hendes tidligere chefs fortjeneste, at hun fik tilbuddet om samarbejdet med Team Personal og ikke bare blev afskediget og "ladt i stikken".


Når der sker store omvæltninger i vores liv som en fyring eks. henter vi vi støtte i baglandet, hos de nærmeste, og dette kan slide på ligeværdet, selvtilliden og husfreden. Når vi mister vores job, hænder det, at vi mangler den identitet vi har været vant til og har set det naturligt at spejle os i og mange finder det meget svært igen og igen, over en middag med bekendte, at svare: 'Jeg er arbejdsløs' til det almindelige 'Og hvad laver du så?'. Det er derfor godt at tilknytte en ekstern part, der med objektivt kan analysere og kalkulere den smarte plan og med nærvær og empati støtte, hjælpe, lytte og inspirere til gennemførslen af denne.

Copyright © 2011 Team Personal. Alle rettigheder forbeholdt. Team Personal er et samarbejde mellem Arnold & Ulv CVR: 31814847 og MS Coaching CVR: 30143310.Blankavej 28, st.
2500 Valby

Tel: +45 6116 4400 / +45 5650 1040
E-mail: kontakt@teampersonal.dk